Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Ονοματεπώνυμο (Εταιρία) Ιδιότητα
Καραγιάννης Χρήστος (Swissport) Πρόεδρος
Κεντρωτά Ελίνα (KLM) Α΄ Αντιπρόεδρος
Σαραφάκη Μαρία (Air Transport Union) Β΄ Αντιπρόεδρος
Σαμαράς Παναγιώτης (Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος) Γενικός Γραμματέας
Βάγγαλης Αθανάσιος (Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος) Αναπληρωτής Γεν. Γραμ.
Ανδρούτσος Αριστείδης (Swissport Union) Ταμίας
Μενούνος Γεώργιος (Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος) Αναπληρωτής Ταμίας
Κιτιμές Ιωάννης (Goldair  Union) Μέλος
Δάβος Ευάγγελος (ΑΙΑ Union) Μέλος
Παπαγεωργίου Αθανάσιος (British Airways Union) Μέλος
Μαρίνου Σοφία (Alitalia) Μέλος
Ιορδάνου Νικόλαος (Swissport Union) Μέλος
Κουκίδης Χαράλαμπος (Air Transport Union) Μέλος
Μικρόπουλος Σάββας (Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος) Μέλος
Νικολάου Νικόλαος  (Goldair Union) Μέλος

Τα σχόλια είναι κλειστά.