Σχόλια ΟΠΑΜ στη διαβούλευση του εργασιακού νόμου

Συνάδελφοι,

Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας εξέτασε αναλυτικά το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης και κατέθεσε εγγράφως τις απόψεις της στα άρθρα που θεωρούμε ότι θίγουν βάναυσα τα εργατικά δικαιώματα μας.

Δυστυχώς η πρόθεση της κυβέρνησης είναι σαφής, κόπτεται να εξυπηρετήσει συμφέροντα συγκεκριμένων εργοδοτικών κλάδων.

Μπορείτε να δείτε τα σχόλια μας στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης εδώ.

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής»

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις, Διάφορα, Δράσεις, Νομοθεσία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι κλειστά.